VILLKOR

Vi gör alltid ett skriftligt kontrakt i samband med uthyrningen. Hyran betalas första uthyrningsdagen, sedan månadsvis under hyresperioden. Man kan endast hyra samma sadel i 6 månader, sedan får man antingen köpa loss sadeln eller påbörja en ny period. Man får då inte tillbaka pengarna man lagt ut på tidigare hyra. 

Sadeln ska returneras väl rengjord och putsad och i samma skick som då uthyrningen påbörjades bortsett från normalt slitage. För eventuella skador som uppkommit blir du ersättningsskyldig för reparationskostnaderna eller den summa som sadeln minskar i värde.  Om sadeln konstateras oanvändbar blir du ersättningsskyldig i sin helhet. Sadeln kan köpas  när som helst under uthyrningsperioden till priset som finns i kontraktet, hyrorna som redan är betalda dras av på sadelns pris.  

Vid uthyrningsperiodens slut står kunden för eventuella returneringskostnader. 

UTHYRNING OCH UTHYRNINGSPERIOD 
Hyran betalas månadsvis, för varje påbörjad hyrmånad. Hyresperioden löper på max 6  månader, vartefter hyresavtalet kan förnyas eller sadeln kan köpas loss. 

KÖPA LOSS HYRSADEL 
Hyrestagaren kan när som helst välja att köpa loss sadeln till angivet pris samt räkna av de redan inbetalda hyror som gjorts. Du får alltså räkna av det du betalat i hyra för den aktuella sadeln inom hyresperioden. Väljer du att förnya hyresperioden efter de 6 första månaderna är de hyrorna förbrukade. Du kan alltså endast räkna av de hyror du betalat under aktuell hyresperiod när du genomför köpet.
Vi kontaktar dig som hyrestagare när du närmar dig  slutet på hyrperioden för att stämma av eventuellt köp eller ny hyresperiod, du riskerar aldrig  att missa chansen att köpa loss sadeln och räkna av hyrorna.

UTHYRNINGSVILLKOR, ÅTERBETALNING OCH ANSVAR 
Sadeln ska återlämnas rengjord och i samma skick som när den hämtades ut, med  undantag för normalt slitage (ej rengjord sadel debiteras med en extra månads hyra.) Skador  på sadeln ska kompenseras i form av kostnader för reparation eller reducering av pris. Om sadeln är oanvändbar måste den bytas ut helt. Vi rekommenderar att hyrestagaren  kontrollerar med sitt försäkringsbolag vad som gäller innan påbörjad hyra. Vid avtalets slut ska sadeln lämnas åter till butik. Hyrestagaren står för eventuella fraktkostnader om sadeln ska skickas.